หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วืทยาศาสตร์กับธรรมชาติ

คำอธิบายภาพ  วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ  ในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์จะอ้างในทฤษฏีของการค้นพบและมีเหตุผลพิสูตรได้  แต่ธรรมชาติจะพิสูตรในตัวของมันได้  คือการค้นพบในความพอเพียง...
คำอธิบายภาพ  การแสวงหาค่าความจริ่ง ของเหล่านักวิทยาศาสตร์อาจให้เห็นผลหลายๆอย่าง แต่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดและรู้สึกได้กับความอิ่มใจไปกับธรรมชาติจึงดีที่สุดของการค้นพบ...
คำอธิบายภาพ  อุปกรณ์หลายๆชิ้นงานทุกนำมาสร้างเป็นยานอวกาศ เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือพิสูตรหาค่าความจริง ในทางวิทยาศาสตร์แต่ละแขนง...
คำอธิบายภาพ   นักวิทยาศาสตร์  นักฟิสิกส์ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะหาค่าความจริงของการกำเนิดระบบสุริย์จักรวาล อยากหาบทพิสูตร์ในทางทฤษฏี...
คำอธิบายภาพ  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไทย...
คำอธิบายภาพ  โลกมันร้อนขึ้นทุกวัน...

คำอธิบายภาพ  วงแวนสองวงเป็นเส้นบงบอกถึงล่องรอยแนวเขตอุโมงค้นหาความจริงในทางทฤษฎี ของนักวิทยาศาสตร์...


คำอธิบายภาพ  วงแวนพลังงานภายในอุโมง...
คำอธิบายภาพ  เมื่อโลกร้อน เราควรจะรักษามันไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด...
คำอธิบายภาพ  พิภพ จักรวาล ในแต่ละจักรวาลยอ่มมีที่มาในตัวของมันเอง...
คำอธิบายภาพ  การระเบิดของจักรวาล เป็นปรากฎการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้น และเป็นธรรมชาติของพลังงานมวลสารในจักรวาล...
คำอธิบายภาพ   ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ จะเกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลย์ในระบบธรรมชาติ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น